Wednesday, July 8, 2009

Revengeful Heart


I've decided to write in swedish too. Why just writing in one language when you master several? :P
The training on front pages continues. Wanted to keep it simple and clean.
Now back to the drawing table.

Jag har bestämt mig för att även skriva på svenska. Varför bara skriva på ett språk när man kan flera? :P Hursomhelst så fortsätter jag träna på att teckna framsidor. Ville hålla bilden enkel och ren. Men nu är det tillbaks till ritbordet.

Enjoy!

No comments: